Zoek
Berichten Archief

Nieuwsberichten

nieuws1nieuws2
Op deze website worden
geen actuele nieuwsberichten bijgehouden.
Wel worden op in de Facebookgroep ‘Industriecultuur – Industrieel Erfgoed’ geregeld actuele berichten geplaatst.

MASTERPLAN – herbestemming boogbrug Vianen is verschenen

MASTERPLAN Boogbrug VianenNa jaren van bureaucratie en juristerij werkt Stichting Boogbrug Vianen aan de herbestemming van de boogbrug bij Vianen en heeft daarom “MASTERPLAN – herbestemming boogbrug Vianen” uitgegeven met hierin:

– urnen in de holle bogen … uniek in de wereld
– Vredesbrug Vianen …. de 8e grote vredesbrug in de wereld
– themapark Nederlandse Infrastructuur …. verrijking voor regio en Nederland
– nieuw aanwijzingsverzoek rijksmonument …. nieuwe culturele ontwikkeling
– hergebruik voor fietsers en wandelaars …. rustig en veilig

 

Bekijk en/of download het plan op www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS.html

De Viaanse Oversteek - De kathedraal van staal (Boogbrug Vianen)Daar vind je ook de uitgave ‘DE VIAANSE OVERSTEEK – kathedraal van staaluitgave inspiratiedocument voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

cultuurhistorische waarden van de boogbrug

 1. hergebruik langzaam verkeer

 2. openstelling kazematten

 3. wandelroute

 4. themapark

 5. cultuurbrug

Publicaties ‘Docomomo’

Titelblad recomomo 2Ik stuitte bij toeval op de volgende te downloaden publicaties op de website van Docomomo.
(De stichting DOCOMOMO Nederland is een werkgroep van de internationale non profit organisatie voor het DOcumenteren en COnserveren van gebouwen en stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van de MOdern MOvement)

 • ‘Recomomo – Hoe echt is namaak, hoe dierbaar het origineel’ met daarin artikelen over het reconstrueren van (modern) erfgoed. www.docomomo.nl/upload/files/20110520_recomomo_web_1.pdf (PDF)
 • Nieuwsbrief Docomomo 13 : ‘De Fabriek’.
  “Thema van deze nieuwsbrief is De Fabriek. Het verbeteren van het lot van de arbeider was een van de grote ambities van de moderne beweging. Dit uitte zich vooral in het streven naar een betere woning en woonomgeving. Maar hoe zat het met de werkomgeving, en was men eigenlijk wel bezig met de arbeid zelf?”
  www.docomomo.nl/upload/files/nieuwsbrief_docomomo_nl13.pdf

De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’

SIWE magazine 53-54, december 2011Eind 2011 werd een door mij geschreven artikel gepubliceerd in het Vlaamse periodiek ‘SIWE-Magazine’.
(Het Vlaamse SIWE was het landelijke Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) dat helaas inmiddels is opgeheven.
Lees het artikel Het Vlaamse SIWE wordt opgeheven op deze website.)
Vriend en collega Patrick Viaene had mij gevraagd een artikel te schrijven voor de achterban van SIWE over het heden en verleden van de zorg voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Als je vraagt hoe het gaat met het ‘Industrieel Erfgoed’ in Nederland, dan krijg je van verschillende
mensen verschillende antwoorden.
De één zal wijzen op wat er allemaal gebeurt op het terrein van herbestemming, de ander op wat er
allemaal nog verdwijnt. De één benadrukt de vele initiatieven en organisaties, het rijke vrijwilligersleven
waar Nederland bekend om is. De ander zal zich beklagen over de overheid, die steeds minder
geld beschikbaar stelt voor alles wat met cultuur te maken heeft en daardoor ook geen waardering
laat blijken voor de inzet van de vele vrijwilligers, die het culturele leven in Nederland dragen.
Dat heeft natuurlijk te maken met het karakter van de persoon (is het glas half vol of half leeg), de
accenten die iemand legt (ben je een purist of een pragmaticus) en ook bijvoorbeeld het aantal jaren
dat iemand betrokken is bij de strijd om het behoud van het industrieel verleden (Een gedacht
als “we hebben al zoveel bereikt vergeleken met ruim 30 jaar geleden” kan leiden tot passiviteit
t.o.v. het heden).
In dit geval is aan mij gevraagd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken.
Dat wordt dus een persoonlijk verhaal, van iemand die sinds de tweede helft van de jaren 90 op diverse
manieren bij het industrieel erfgoed veld in Nederland betrokken is.

Lees het artikel De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’ (PDF)

Online Publicatie : Publicaties Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

PIE_Buiten_Bedrijf_deel_1_Tricotfabriek_Winterswijk_(Voorkant)

Uitgave ‘Buiten Bedrijf’ Projectbureau Industrieel Erfgoed

Sinds gisteren zijn de indertijd door het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) uitgegeven publicaties online beschikbaar op de website van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).
Het gaat om de zogenaamde Brancherapporten, alsmede de uitgaven uit de serie ‘Buiten Bedrijf’ en ‘In Bedrijf’.

PIE_Brancherapport_Voorkant

Branche rapport Projectbureau Industrieel Erfgoed

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het voormalige ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.
Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam ‘Druk op de ketel’.
Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was. Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.
PIE initieerde o.a. ”Het jaar  van het industrieel erfgoed” in 1996. Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het ‘Industrieel Erfgoed’ van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

 

Online Publicatie : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.

Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistoriesDe vele keren dat ik bij politici op onbegrip stuitte over een bepaald cultuurhistorisch fenomeen, wat ‘zij’ niet kenden en ‘wij’ bij hen onder de aandacht wilden brengen, het liefst nog voor dat er door allerlei al in gang gezette plannen, geen houden meer aan was.

Menigmaal heb ik verzucht hoe triest het ontbreken van (cultuur)historische kennis bij ambtenaren en politici is, maar hoe triester het is, als zijn hardnekkig blijven weigeren om gebruik te maken van de in onze stad (of dorp, zoals de originele Hilversummers blijven zeggen) aanwezige kennis, bij burgers, bijvoorbeeld verenigd in de historische vereniging ter plaatse.

Sinds ik eind 2006 dit inspirerende, te boek gestelde, proefschrift “Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.” van Martijn Duineveld onder ogen kreeg, voelde ik me gesteund, door het feit dat ik niet slechts een eigenaardige roepende in de woestijn was, maar dat ik nu ook de ambtenaren en politici attent kon maken dat ik niet zomaar zelf verzonnen had, maar dat ook elders op het belang gewezen werd op het belang bij de burgers aanwezige (cultuur)historische kennis te gebruiken bij het opstellen van beleidsplannen.

Het boek kan je downloaden via : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories (PDF)

Een recentere uitgave van Martijn Duineveld is ‘Burgers en hun landschap – Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’, wat te downloaden is via : Bboek-burgers-en-hun-landschap – Martijn Duineveld

Burgers en hun landschap - Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

Online Publicatie : Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding,

Historische Sluizen en Stuwen

Het boek “Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding” (PDF) van G.J. Arends is te downloaden op de website van de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland.

Voor meer informatie over historische sluizen en stuwen kan je terecht op de website van de stichting “Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) : www.sluizenenstuwen.nl
Deze stichting wil de kennis over sluizen en stuwen in Nederland bevorderen en zet zich in voor de instandhouding van cultuurhistorisch belangrijke sluizen en stuwen.

Op deze website vind je ook informatie over het aanschaffen van bovenstaand boek of het boek “Sluizen en stuwen: de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940”.

Boek Sluizen en stuwen

Twente – Fietsen en Wandelen langs industrieel erfgoed in Twente

Industrieel Erfgoed TwenteTwente een land van natuur en rust. Maar ook een land vol bedrijvigheid op het platteland en in de steden. Omstreeks 1850 kwam de industrialisatie in Twente op gang. Enschede ontwikkelde zich als textielstad en Hengelo werd de metaalstad. Grote arbeiderswijken ontstonden en ontwikkelden zich tot zeer karakteristieke delen van de Twentse steden. De grote fabrikanten woonden hier zelf natuurlijk niet. In de grote steden verschenen prachtige villa’s en in het Twentse land lieten de fabrikanten buitenverblijven neerzetten. In de jaren 70 van de vorige eeuw verdween de textielindustrie voor het grootste deel uit Twente. Op het gebied van innovatie is sterk teruggekomen. Twente geldt nu zelfs als één van de vier kernregio’s voor industriële ontwikkeling in Nederland.

De op deze site vermelde fiets- en wandelroutes voeren u langs de monumenten van het rijke Twentse industriële verleden.Onderweg ervaart u ook het andere Twente, het land van natuur en rust. Want in Twente gaan bedrijvigheid en natuur goed samen.

Er is ook een gratis informatiebrochure verkrijgbaar bij de VVV’s en musea in Twente.

De prijs per routeboekje is slechts € 2,95.

Fietsroutes :

 • Texstadroute
  • fietstocht door het centrum van Enschede met indrukwekkende overblijfselen van fabrieksterreinen, statige stadsvilla’s, eenvoudige arbeiderswoningen en architectonische tuindorpen en groene stadsparken. (26 km)
 • Texlandroute
  • fietstocht door het groene buitengebied aan de zuidrand van Enschede. (32 km)
 • Hart van Zuid
  • fietstocht door het industriële landschap van Hengelo tussen het spoor en het Twentekanaal. De route gaat langs enkele oude volksbuurten, resten van de oude Hengelose Bierbrouwerij, villawijk Anninks- en Nijhofshoek. (17 km)
 • Spanjaardroute
  • voert langs de industriële geschiedenis van de textielindustrie langs de driehoek Delden-Borne-Hengelo. De route gaat langs o.a. de villa’s van o.a. de joodse fabrikantenfamilie Spanjaard. (25 km)

Wandelroutes

 • Hooge Heerenroute
  • wandelroute door het centrum en de binnenstad van Enschede. De route gaat langs indrukwekkende overblijfselen van oude textielfabrieken en langs statige stadsvilla’s van voormalige textielbaronnen. (5km)
 • Roombeekroute
  • onder meer langs het monumentale Witte Huis en het Rijksmuseum Twenthe en komt uit op het Roombeekterrein. De restanten van vroegere textielfabrieken zijn hier extra imposant, omdat na de vuurwerkramp het gebied een heel nieuw gezicht krijgt. (5 km)
 • Tuindorproute
  • voert langs de voormalige bedrijventerreinen van Stork en Dikkers ten zuiden van het station. De enorme fabriekshallen, de oude Wilhelmina- bedrijfsschool, magazijnen, koel- en watertorens staan er allemaal nog en worden door het stadsbestuur gekoesterd. Een flink deel van de route gaat door Tuindorp ’t Lansink, dat tegen de Storkgebouwen aan ligt. (6 km)

Amsterdam Metropoolregio – Fietsen langs Industrieel Erfgoed (Kennemerland)

In het kader van ‘Amsterdam bezoeken en Holland zien’ probeert Amsterdam het toerisme te spreiden, zodat Amsterdam niet overbelast raakt.

Daarvoor zijn onder andere routes uitgezet in de metropoolregio Amsterdam.

Één van die routes is een speciale industrieel erfgoed route rondom Haarlem (Kennemerland) : Fietsroute ‘Industrieel Erfgoed en de Nederlandse Handelsgeest’ (PDF). (60 kilometer)

Er is ook een autoroute beschikbaar (100 kilometer)

Overige routes :

 

 

Amsterdam – Fietsen door de Haven

De Haven Amsterdam heeft vier recreatieve fietsroutes in het Amsterdamse havengebied geopend. De bewegwijzerde fietsroutes, onder de verzamelnaam Havenfietsen, zijn aangelegd, met elk een eigen karakter en voorzien van informatieborden op markante punten in de haven.

 • Ruigoordroute 18 km
 • Westhavenroute 16 km
 • Hemhavenroute 12 km
 • Stadhavenroute 6 km

Donwloaden van routes en kaart : www.portofamsterdam.nl/Ned/Haven/recreatie-en-toerisme/recreatie-en-toerisme-Ontdek-de-haven/ontdek-de-haven-havenfietsen.html

 

De Achterhoek, Langs Industrieel Erfgoed – Wandelen met een App

Deze route is van 78 km speciaal samengesteld langs ‘Spannende Geschiedenis locaties’ en is samen met andere routes gebundeld in de App Spannende Geschiedenis routes (Gratis verkrijgbaar in de App store, de Google Play store)
Installeer de route met 1 druk op de knop en je hebt onderweg geen internet meer nodig. Volg de route en krijg alle informatie over de verborgen historische schatten in tekst, foto’s en audio of video.

De 19e eeuw staat in Nederland bekend als de tijd van de Industriële revolutie. Ook in de Achterhoek ontwikkelt de industrie zich snel. Kleinschalige werkplaatsen groeien uit tot grote fabrieken, het handmatig maken van producten wordt steeds meer vervangen door machinale productie. Op een aantal plekken in de Achterhoek zijn nog objecten te zien, die een grote rol hebben gespeeld in de industriële revolutie.

http://spannendegeschiedenis.nl/routes/langs-industrieel-erfgoed/langs-industrieel-erfgoed

Translate this page
  Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream