logo-virtuele-fabriek

Op dit weblog van de ‘Virtuele Fabriek’ worden artikelen geplaatst met gevarieerde onderwerpen over industriecultuur en industrieel erfgoed, zoals boeken(besprekingen), bijzondere websites, achtergrondartikelen e.d.
De ‘Virtuele Fabriek’ is een privé initiatief van Frank Welgemoed. Je kan contact met me opnemen via info@virtuele-fabriek.nl. (Reacties op de artikelen kan je bij voorkeur bij het artikel zelf plaatsen, zodat anderen daar ook weer op kunnen reageren)

Doel is het bijdragen aan het verhogen van de waardering voor Industriecultuur en Industrieel Erfgoed, als belangrijk onderdeel van onze cultuurhistorie, door het digitaal beschikbaar stellen en ontsluiten van kennis en informatie over Industriecultuur en Industrieel Erfgoed, zodat de Erfgoedsector (en daardoor ook de politiek) Industriecultuur en Industrieel Erfgoed, dié plaats zal geven die het, gezien haar belang,

Ook ben ik te bezichtigen op :

Er wordt niet specifiek gestreefd naar het volgen en melden van alle actuele gebeurtenissen (daarvoor wordt doorverwezen naar websites van derden, zie de rubriek Nieuws)

Er wordt ook niet zelf actie gevoerd of pogingen ondernomen om politieke beïnvloeding te bewerkstelligen.
Daar zijn reeds andere organisaties voor die dit doen (of zouden moeten doen)

Er zal geen mailinglist o.i.d. zijn waarop je je kunt abonneren.
Het is wel mogelijk om via RSS Feeds (automatisch) op de hoogte te blijven.
(zie uitleg)

Op het weblog is ruimte om te reageren op de geplaatste artikelen.

Facebook groep Industriecultuur en Industrieel Erfgoed

Voor uitgebreide discussies of het uitwisselen van informatie, foto’s is op Facebook een groep ‘Industriecultuur en Industrieel Erfgoed’ geopend.

Dit is een plek, waar geïnteresseerden in Industriecultuur, Industrieel Erfgoed en Industriële Archeologie elkaar kunnen treffen, nieuws uitwisselen, foto’s kunnen laten zien e.d.

Volg de Virtuele Fabriek op Facebook

Voor mijn woonplaats ‘Hilversum’ heb ik naast een aantal artikelen op deze website ook een aparte website, die niet meer regelmatig onderhouden wordthilversum.industriecultuur.nl met uitgebreide informatie over Hilversums Industrieel verleden.

Industrie in Hilversum, schilderij uit Museum HilversumVeder ben ik inhoudelijk betrokken bij de Website van :

Websites die ik technisch ondersteun

Websites die ik gemaakt heb i.v.m. tijdelijke acties :