Zoek
Berichten Archief

Publicaties ‘Docomomo’

Titelblad recomomo 2Ik stuitte bij toeval op de volgende te downloaden publicaties op de website van Docomomo.
(De stichting DOCOMOMO Nederland is een werkgroep van de internationale non profit organisatie voor het DOcumenteren en COnserveren van gebouwen en stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van de MOdern MOvement)

  • ‘Recomomo – Hoe echt is namaak, hoe dierbaar het origineel’ met daarin artikelen over het reconstrueren van (modern) erfgoed. www.docomomo.nl/upload/files/20110520_recomomo_web_1.pdf (PDF)
  • Nieuwsbrief Docomomo 13 : ‘De Fabriek’.
    “Thema van deze nieuwsbrief is De Fabriek. Het verbeteren van het lot van de arbeider was een van de grote ambities van de moderne beweging. Dit uitte zich vooral in het streven naar een betere woning en woonomgeving. Maar hoe zat het met de werkomgeving, en was men eigenlijk wel bezig met de arbeid zelf?”
    www.docomomo.nl/upload/files/nieuwsbrief_docomomo_nl13.pdf

Geef je reactie

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream