Zoek
Berichten Archief

De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’

SIWE magazine 53-54, december 2011Eind 2011 werd een door mij geschreven artikel gepubliceerd in het Vlaamse periodiek ‘SIWE-Magazine’.
(Het Vlaamse SIWE was het landelijke Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) dat helaas inmiddels is opgeheven.
Lees het artikel Het Vlaamse SIWE wordt opgeheven op deze website.)
Vriend en collega Patrick Viaene had mij gevraagd een artikel te schrijven voor de achterban van SIWE over het heden en verleden van de zorg voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Als je vraagt hoe het gaat met het ‘Industrieel Erfgoed’ in Nederland, dan krijg je van verschillende
mensen verschillende antwoorden.
De één zal wijzen op wat er allemaal gebeurt op het terrein van herbestemming, de ander op wat er
allemaal nog verdwijnt. De één benadrukt de vele initiatieven en organisaties, het rijke vrijwilligersleven
waar Nederland bekend om is. De ander zal zich beklagen over de overheid, die steeds minder
geld beschikbaar stelt voor alles wat met cultuur te maken heeft en daardoor ook geen waardering
laat blijken voor de inzet van de vele vrijwilligers, die het culturele leven in Nederland dragen.
Dat heeft natuurlijk te maken met het karakter van de persoon (is het glas half vol of half leeg), de
accenten die iemand legt (ben je een purist of een pragmaticus) en ook bijvoorbeeld het aantal jaren
dat iemand betrokken is bij de strijd om het behoud van het industrieel verleden (Een gedacht
als “we hebben al zoveel bereikt vergeleken met ruim 30 jaar geleden” kan leiden tot passiviteit
t.o.v. het heden).
In dit geval is aan mij gevraagd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken.
Dat wordt dus een persoonlijk verhaal, van iemand die sinds de tweede helft van de jaren 90 op diverse
manieren bij het industrieel erfgoed veld in Nederland betrokken is.

Lees het artikel De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’ (PDF)

Geef je reactie

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream