Zoek
Berichten Archief

Online Publicatie : Publicaties Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

PIE_Buiten_Bedrijf_deel_1_Tricotfabriek_Winterswijk_(Voorkant)

Uitgave ‘Buiten Bedrijf’ Projectbureau Industrieel Erfgoed

Sinds gisteren zijn de indertijd door het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) uitgegeven publicaties online beschikbaar op de website van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).
Het gaat om de zogenaamde Brancherapporten, alsmede de uitgaven uit de serie ‘Buiten Bedrijf’ en ‘In Bedrijf’.

PIE_Brancherapport_Voorkant

Branche rapport Projectbureau Industrieel Erfgoed

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het voormalige ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.
Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam ‘Druk op de ketel’.
Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was. Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.
PIE initieerde o.a. ”Het jaar  van het industrieel erfgoed” in 1996. Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het ‘Industrieel Erfgoed’ van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

 

Geef je reactie

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream