Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Herbestemming’ Category

MASTERPLAN – herbestemming boogbrug Vianen is verschenen

MASTERPLAN Boogbrug VianenNa jaren van bureaucratie en juristerij werkt Stichting Boogbrug Vianen aan de herbestemming van de boogbrug bij Vianen en heeft daarom “MASTERPLAN – herbestemming boogbrug Vianen” uitgegeven met hierin:

– urnen in de holle bogen … uniek in de wereld
– Vredesbrug Vianen …. de 8e grote vredesbrug in de wereld
– themapark Nederlandse Infrastructuur …. verrijking voor regio en Nederland
– nieuw aanwijzingsverzoek rijksmonument …. nieuwe culturele ontwikkeling
– hergebruik voor fietsers en wandelaars …. rustig en veilig

 

Bekijk en/of download het plan op www.stichting-boogbrug-vianen.nl/BOOGBRUG_VIANEN/NIEUWS.html

De Viaanse Oversteek - De kathedraal van staal (Boogbrug Vianen)Daar vind je ook de uitgave ‘DE VIAANSE OVERSTEEK – kathedraal van staaluitgave inspiratiedocument voor herbestemming boogbrug bij Vianen:

cultuurhistorische waarden van de boogbrug

 1. hergebruik langzaam verkeer

 2. openstelling kazematten

 3. wandelroute

 4. themapark

 5. cultuurbrug

Online Publicatie : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.

Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistoriesDe vele keren dat ik bij politici op onbegrip stuitte over een bepaald cultuurhistorisch fenomeen, wat ‘zij’ niet kenden en ‘wij’ bij hen onder de aandacht wilden brengen, het liefst nog voor dat er door allerlei al in gang gezette plannen, geen houden meer aan was.

Menigmaal heb ik verzucht hoe triest het ontbreken van (cultuur)historische kennis bij ambtenaren en politici is, maar hoe triester het is, als zijn hardnekkig blijven weigeren om gebruik te maken van de in onze stad (of dorp, zoals de originele Hilversummers blijven zeggen) aanwezige kennis, bij burgers, bijvoorbeeld verenigd in de historische vereniging ter plaatse.

Sinds ik eind 2006 dit inspirerende, te boek gestelde, proefschrift “Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.” van Martijn Duineveld onder ogen kreeg, voelde ik me gesteund, door het feit dat ik niet slechts een eigenaardige roepende in de woestijn was, maar dat ik nu ook de ambtenaren en politici attent kon maken dat ik niet zomaar zelf verzonnen had, maar dat ook elders op het belang gewezen werd op het belang bij de burgers aanwezige (cultuur)historische kennis te gebruiken bij het opstellen van beleidsplannen.

Het boek kan je downloaden via : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories (PDF)

Een recentere uitgave van Martijn Duineveld is ‘Burgers en hun landschap – Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’, wat te downloaden is via : Bboek-burgers-en-hun-landschap – Martijn Duineveld

Burgers en hun landschap - Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

De financiële puzzel van herbestemmen

(Uit de nieuwsbrief van het Nationaal Platform Herbestemming)

Frank Vehof en Arno Boon van BOEi hebben, met steun van het Nationaal Programma Herbestemming, een uitgebreide studie gemaakt van 25 herbestemmingsprojecten. Daaruit blijkt dat herbestemmen van monumentaal vastgoed in financiële zin geen sinecure is. In het artikel, maar ook in de achterliggende projectbeschrijvingen, worden alle cijfers overzichtelijk en vergelijkbaar weergegeven. Verplichte kost voor alle vastgoeddeskundigen anno nu!

Bekijk het artikel ‘De financiële puzzel van herbestemmen’.

Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek. Download de volledige versie (PDF), inclusief diverse grafieken en beschrijvingen van voorbeelden.

Nieuwste station van Nederland in oude stijl geopend

Opening station Stoomtrein Valkenburgse MeerTevreden subsidieverstrekkers, trotse gezichten bij de aannemer en de vrijwilligers van Stoomtrein Valkenburgse Meer. Zaterdag 20 april jl. openden mw. Belaerts van Blokland van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en burgemeester J. Wienen van Katwijk het nieuwe station in het buitenmuseum. Het is misschien wel het mooiste station van Nederland en het staat in Valkenburg ZH (Gemeente Katwijk). Het is het vertrekpunt voor een stoomtreinrit langs het Valkenburgse meer en het beginpunt van een ontdekkingstocht in het grote smalspoormuseum. Vanaf 9 mei is iedereen welkom om dit unieke gebouw te bekijken en hier het museumbezoek en de treinreis te beginnen.

Lees de rest van het artikel »

Publicatie “Een toekomst voor watertorens”

Iedere categorie monumenten kent haar eigen specifieke eisen voor gebruik en hergebruik. In de serie Een toekomst voor geeft de Rijksdienst uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en het in stand houden van een aantal van deze categorieën.

In de reeks over herbestemming van monumenten publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handreiking “Een toekomst voor watertorens”.
Sinds de jaren ’70 van de twintigste eeuw hebben veel watertorens in ons land hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe bestemmingen en een duurzame invulling voor deze gebouwen vragen om flinke aanpassingen.
Deze brochure helpt om een balans te vinden tussen behoud van het monumentale karakter en een duurzame, nieuwe invulling.

Download “Een toekomst voor watertorens“.

 

Entreegebouw Gasfabriek Hilversum gesloopt

Onlangs is het laatste gebouw van de gasfabriek in Hilversum gesloopt, ondanks pogingen in het verleden dat te voorkomen.

Daarmee begaat Hilversum weer een historische vergissing, zoals de sloop eind jaren 90 van de fabrieksschoorsteen van de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek, de voorloper van de omroep, waar Hilversum zijn identiteit aan ontleent).

Hilversum is trots op zijn arbeiderswijken van Dudok, maar wist alle herinneringen uit van de plekken, waar deze mensen te werk gingen.

Een verslag van het hele traject van mijn pogingen (samen met de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk) om tenminste één pandje van de gasfabriek te redden staat nog op mijn planning.

Zie ook :

– foto’s van de sloop, die ik onlangs genomen heb

Informatie over de gasfabriek in Hilversum

Filmpje over de Melkfabriek in Hilversum

Dudok Wonen heeft enige tijd geleden een filmpje online gezet over de melkfabriek in Hilversum, waarin ik zelf schitter als industrieel erfgoed kenner.

Bekijk het filmpje

Meer info over Industrieel Erfgoed in Hilversum op : hilversum.industriecultuur.nl

 

 

Onder het motto ‘erfgoed is van ons allemaal’ zijn er door Dudok Wonen tien filmpjes gemaakt over bijzondere gebouwen, die zij in eigendom hebben.
Tien iconen, allemaal van architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische betekenis. Ze staan symbool voor het mooie culturele erfgoed in onze omgeving.

 

De Melkfabriek aan de Larenseweg is in 1956 gebouwd naar het ontwerp van het architectentrio Breebaart, Martens & Kramer. Het is een mooi voorbeeld van industriële architectuur van de wederopbouwjaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. De zuivelfabriek bestond uit kantoren en een productiehal met lichtinval door de bogen met ramen in de daken van het gebouw. Inmiddels wordt de Melkfabriek verbouwd tot een uniek complex voor wonen, werken en leren. Door de herbestemming blijft dit monument ook voor de toekomst behouden.

In Hilversum weer geen aandacht voor ‘De toekomst van je (industrieel) verleden’

Gasmunt HilversumEnkele weken geleden is de beslissing gevallen een sloopvergunning aan te vragen voor het entreegebouw van de gasfabriek in Hilversum.

De week na de beslissing werd ik (namens de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) samen met mijn collega Roel Leenders van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk geïnterviewd door de lokale omroep van Hilversum. Omdat de gemeente geen haast maakte in te gaan op de uitnodiging van de omroep, om te reageren, heeft de daadwerkelijke uitzending een paar weken op zich laten wachten.
Maar deze week was het dan eindelijk zover.
Bekijk de uitzending van deze week (de reportage begint vanaf ca. 2 minuten)

 

Lees de rest van het artikel »

Entreegebouw gasfabriek in het nieuws

Naast de artikelen die in het actualiteiten-overzicht op deze website worden genoemd zijn er nog enkele verschenen in de afgelopen weken.

 • Artikel ‘Van Hilversum industriestad is nu niks meer terug te vinden‘ uit de Gooi- en Eemlander van 10 februari 2011 (PDF)
  N.B. Er staan twee citaten in die niet geheel correct zijn weergegeven. (Ik moet nog even de redactie aanschrijven, want helaas kan je nog steeds geen commentaar op de website van de G&E toevoegen.)
  ’Een beschamende bijeenkomst met een wethouder die inspraak van burgers beschouwt als iets wat erbij hoort.’ moet zijn ’Een beschamende bijeenkomst met een wethouder die inspraak van burgers beschouwt als iets wat er slechts bij hoort en niet als een wezenlijke bijdrage voor een beter resultaat’
   ,,Hilversum is alleen maar Dudok en media, terwijl die laatste er ook maar toevallig kwam”, was eigenlijk een ironische opmerking dat de gemeente Hilversum het doet voorkomen alsof de omroep zomaar ineens uit de lucht kwam vallen en van de oorsprong darvan, de N.S.F., alle sporen heeft uitgewist.
 • Artikel Entreegebouw Regev toch tegen de vlakte  uit de Gooi- en Eemlander van 10 februari 2011 (PDF)
 • Artikel ‘Geheim rapport Regevpand‘ uit de Gooi- en Eemlander van 04 februari 2011 (PDF)

Hilversum sloopt verder! Entreegebouw gasfabriek wordt gesloopt.

Namens het personeel en directie van de gemeentelijke gasfabriek van 1905, willen we het gemeentebestuur van 2011 bedanken voor het opruimen van de laatste herinnering aan ons, de mensen die Hilversum mede hebben opgebouwd tot wat het nu is.

(wordt vervolgd)

Translate this page
  Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream