Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Achtergrond’ Category

De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’

SIWE magazine 53-54, december 2011Eind 2011 werd een door mij geschreven artikel gepubliceerd in het Vlaamse periodiek ‘SIWE-Magazine’.
(Het Vlaamse SIWE was het landelijke Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) dat helaas inmiddels is opgeheven.
Lees het artikel Het Vlaamse SIWE wordt opgeheven op deze website.)
Vriend en collega Patrick Viaene had mij gevraagd een artikel te schrijven voor de achterban van SIWE over het heden en verleden van de zorg voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Als je vraagt hoe het gaat met het ‘Industrieel Erfgoed’ in Nederland, dan krijg je van verschillende
mensen verschillende antwoorden.
De één zal wijzen op wat er allemaal gebeurt op het terrein van herbestemming, de ander op wat er
allemaal nog verdwijnt. De één benadrukt de vele initiatieven en organisaties, het rijke vrijwilligersleven
waar Nederland bekend om is. De ander zal zich beklagen over de overheid, die steeds minder
geld beschikbaar stelt voor alles wat met cultuur te maken heeft en daardoor ook geen waardering
laat blijken voor de inzet van de vele vrijwilligers, die het culturele leven in Nederland dragen.
Dat heeft natuurlijk te maken met het karakter van de persoon (is het glas half vol of half leeg), de
accenten die iemand legt (ben je een purist of een pragmaticus) en ook bijvoorbeeld het aantal jaren
dat iemand betrokken is bij de strijd om het behoud van het industrieel verleden (Een gedacht
als “we hebben al zoveel bereikt vergeleken met ruim 30 jaar geleden” kan leiden tot passiviteit
t.o.v. het heden).
In dit geval is aan mij gevraagd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken.
Dat wordt dus een persoonlijk verhaal, van iemand die sinds de tweede helft van de jaren 90 op diverse
manieren bij het industrieel erfgoed veld in Nederland betrokken is.

Lees het artikel De zorg voor Industrieel Erfgoed in Nederland – ‘Waar geen wil is, is alles weg’ (PDF)

Online Publicatie : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.

Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistoriesDe vele keren dat ik bij politici op onbegrip stuitte over een bepaald cultuurhistorisch fenomeen, wat ‘zij’ niet kenden en ‘wij’ bij hen onder de aandacht wilden brengen, het liefst nog voor dat er door allerlei al in gang gezette plannen, geen houden meer aan was.

Menigmaal heb ik verzucht hoe triest het ontbreken van (cultuur)historische kennis bij ambtenaren en politici is, maar hoe triester het is, als zijn hardnekkig blijven weigeren om gebruik te maken van de in onze stad (of dorp, zoals de originele Hilversummers blijven zeggen) aanwezige kennis, bij burgers, bijvoorbeeld verenigd in de historische vereniging ter plaatse.

Sinds ik eind 2006 dit inspirerende, te boek gestelde, proefschrift “Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.” van Martijn Duineveld onder ogen kreeg, voelde ik me gesteund, door het feit dat ik niet slechts een eigenaardige roepende in de woestijn was, maar dat ik nu ook de ambtenaren en politici attent kon maken dat ik niet zomaar zelf verzonnen had, maar dat ook elders op het belang gewezen werd op het belang bij de burgers aanwezige (cultuur)historische kennis te gebruiken bij het opstellen van beleidsplannen.

Het boek kan je downloaden via : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories (PDF)

Een recentere uitgave van Martijn Duineveld is ‘Burgers en hun landschap – Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’, wat te downloaden is via : Bboek-burgers-en-hun-landschap – Martijn Duineveld

Burgers en hun landschap - Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

CREA en HEIM samen (Een uitdagende en doeltreffende samenwerking)

Logo CreaLogo Heim

 

 

 

De besturen van de stichting Crea Centrum voor Kunsteducatie en de stichting Twents Techniekmuseum HEIM hebben besloten om per 1 januari a.s. toe te werken naar 1 organisatie. Uitgangspunt is de educatieve programmering op de drie terreinen kunst, techniek en erfgoed.

Intentieverklaring

Begin 2013 hebben CREA en het Techniekmuseum samenwerking gezocht bij de opzet en het uitbouwen van het Technieklokaal. Het Technieklokaal wil leerlingen van basisscholen kennis laten maken met techniek. Deze samenwerking werd als succesvol ervaren. De gezamenlijke besturen besloten daarop om op meerdere vlakken te gaan samenwerken. In het najaar van 2013 is hiervoor door de beide besturen een intentieverklaring getekend, waarin de beide directeuren de opdracht kregen om een onderzoek te doen naar een verregaande samenwerking tussen de beide instellingen. Hieruit is een rapport ontstaan dat genoeg aanleiding gaf om deze samenwerking verder uit te werken.

Lees de rest van het artikel »

Publicatie “Een toekomst voor watertorens”

Iedere categorie monumenten kent haar eigen specifieke eisen voor gebruik en hergebruik. In de serie Een toekomst voor geeft de Rijksdienst uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en het in stand houden van een aantal van deze categorieën.

In de reeks over herbestemming van monumenten publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handreiking “Een toekomst voor watertorens”.
Sinds de jaren ’70 van de twintigste eeuw hebben veel watertorens in ons land hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe bestemmingen en een duurzame invulling voor deze gebouwen vragen om flinke aanpassingen.
Deze brochure helpt om een balans te vinden tussen behoud van het monumentale karakter en een duurzame, nieuwe invulling.

Download “Een toekomst voor watertorens“.

 

Het Vlaamse SIWE (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) wordt opgeheven.

Het is triest te moeten melden dat het Vlaamse SIWE (Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) wordt opgeheven.
Het SIWE was tot dit jaar de officiële koepelorganisatie voor het Vlaams industrieel erfgoed en kreeg daarvoor een bescheiden toelage, waar o.m. een beperkte ondersteuningsorganisatie van kon worden opgezet. Ook werd het tijdschrift SIWE-magazine uitgegeven.

Je kunt er over lezen in de meest recente nieuwsbrief van SIWE (PDF) http://www.siwe.be/file/nieuwsbrief/nb_70_2012_12.pdf

In Vlaanderen is door de overheid een nieuwe organisatie opgericht, ETWIE (Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed – www.etwie.be), die van ruime financiële middelen wordt voorzien.

Op zich positief nieuws, vooral als je het vergelijkt met de Nederlandse situatie, waar geen geld beschikbaar is voor een professionele industrieel erfgoed organisatie.

Ook is het voor mij begrijpelijk dat er een initiatief ontplooid is om iets nieuws op te zetten en daarbij niet gehinderd te willen worden door ‘oud zeer’.
En één organisatie is beter dan twee aparte, die in het verleden ook nog wel eens onderling problemen hadden.

Maar het is wel te triest voor woorden om daarbij zomaar de kennis en ervaring verloren te laten gaan, die er is in de organisaties als VVIA (www.vvia.be) en SIWE (www.siwe.be) aanwezig is.

Het ETWIE heeft dit jaar nog niet veel laten zien, maar heeft wel onlangs op de valreep een eerste ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.
Ik ben nog niet onder de indruk, maar misschien dat er meer gaat gebeuren in 2013. Ik blijf het volgen.

Van het ‘SIWE-Magazine’ zal nog één editie uitkomen.

Meer activiteit op Facebook

De meeste informatie rond het thema ‘Industriecultuur en Industrieel Erfgoed’ deel ik tegenwoordig via de Facebook Groep ‘Industriecultuur en Industrieel Erfgoed’.

Rechtsonder op deze website kan je zien wat de meest actuele toevoegingen zijn, die ik gedaan heb. Dat kunnen ook toevoegingen zijn buiten de genoemde Facebook Groep. (Ook bijvoorbeeld in het Engels voor mijn buitenlandse contacten.

Om deze Facebook-pagina te kunnen bekijken moet je aangemeld zijn bij Facebook.

Berichten die recent zijn toegevoegd in de Facebook Groep ‘Industriecultuur en Industrieel Erfgoed’ zijn :

Kortom, snel inloggen bij Facebook en je aanmelden bij de Facebook Groep ‘Industriecultuur en Industrieel Erfgoed’.
Dan blijf je op de hoogte.

Andere interessante groepen op Facebook zijn o.a.

 

Boekje ‘Eerste Hulp Bij e-Onderzoek’

Door de explosieve toename van digitale archieven is een revolutie gaande in de geschiedschrijving.
Nooit eerder waren zo veel bronnen zo makkelijk te raadplegen. Taalhistoricus Ewoud Sanders maakte hiervoor een zoekgids, omdat deze nieuwe ontwikkeling aan veel historici voorbij lijkt te gaan.

Lees het nieuwsbericht op de website van /geschiedenis.

Eerste Hulp Bij e-Onderzoek is een gezamenlijke uitgave van de universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek. Voor geïnteresseerden is een exemplaar af te halen bij de balie van de Koninklijke Bibliotheek vanaf 5 september.

Download de tekst als pdf

 

Gedwongen, ontvoerd of verkocht: moderne slavernij

Van zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 oktober 2011 besteedt HollandDoc aandacht aan de (nog altijd bestaande) slavernij in de wereld.

Op dit moment zijn er over de hele wereld meer slaven dan ooit tevoren. Volgens recent onderzoek worden er naar schatting 27 miljoen mensen vastgehouden in de slavernij. Naar aanleiding van de NTR-serie ‘De slavernij’ vertoont Holland Doc 24 van 15 tot en met 21 oktober documentaires over verschillende vormen van hedendaagse slavernij; van vrouwen die zonder betaling als dienstmeisje te werk worden gesteld tot ontvoerde kinderen die als soldaat ingezet worden.

 

Zie :

 

Nederland schreeuwt om cultuur

Toen ik een jaar of 18 was nam ik wel eens een muziekje mee naar de discoavond van het jongerencentrum in de buurt.
De hele avond draaide ze top 40 muziek, waar ik zelf niet van hield, maar wat ik wel accepteerde, want anderen vonden dat wel mooi. En als dan in de loop van de avond één keer mijn meegebrachte muziekje gedraaid werd, dan werd de discjockey bedreigt om het weer af te zetten, want dat kende men niet.  

Aan dat voorval moet ik denken als ik de discussies over ‘cultuur’ voorbij hoor komen. Er is sinds die tijd helaas nog niets veranderd.

Volgens Wilders wordt onze cultuur bedreigt door de islam. Maar meestal blijven hij en zijn aanhangers vervolgens het antwoord schuldig op de vraag wat dan die typisch Nederlandse cultuur is. En dat blijkt een veel grotere bedreiging voor de cultuur. Angst voor dat wat je niet kent geldt namelijk niet alleen voor mensen die er anders uitzien, maar voor alles wat anders is, dan dat je zelf kent.

En als je dat koppelt aan de roekeloosheid van het neo-liberaal denken, dat alles zo ingericht moet worden dat alleen de dingen overblijven die (zelf) geld opbrengen, dan is het einde zoek.
De coalitie van vroeger tussen de bazen en de kerk, ‘Hou jij ze arm, hou ik ze dom’, leeft onveranderd voort, maar heeft nu nieuwe bondgenoten gevonden.

Voor mij is cultuur verbonden aan beschaving. Als je louter om economische of ideologische redenen allerlei culturele uitingen gaat slopen zonder een plan, zonder een inventarisatie of wat dan ook, dan sloop je een deel van je eigen beschaving en sloop je daarmee juist het eigene van Nederland, waar de PVV zegt juist zo bang voor te wezen dat te verliezen.

Waar cultuurloosheid toe leidt zie je al bij de commerciële omroepen, waar cultuurloosheid tot ideologie lijkt te zijn verworden en het ene na het andere platvloerse programma aan de kijker wordt aangebonden. En voor mij hoeft echt niet elk programma leerzaam en opvoedend te zijn. Maar als je nooit uitgenodigd wordt om zelf na te denken dan verleer je hoe dat gaat.

Maar ja, cultuur levert geen geld op, allemaal ‘linkse hobby’. Voor het gemak vergeet men dan dat cultuur juist elders geld oplevert (hotels, restaurants, boeken etc.). Daarnaast nodigt het mensen uit om na te denken, anders te leren denken dan de geeigende paden.
Vrijheid om zelf te kiezen wat je interessant vindt, wat voor muziek je luistert, wat voor musea je bezoekt. Maar kiezen kan je alleen als er voldoende keuze is. En dat je ook de keus hebt iets te kiezen wat niet zo voor de hand ligt om zo nieuwe dingen te ontdekken.
Verschillen te zien en te accepteren. Vooral dat laatste is belangrijk, want met alleen ‘verschillen zien’ en niet de ‘verschillen accepteren’ accepteren maak je de maatschappij onleefbaar!

Om dan maar in het bouwkundig erfgoed te denken : Cultuur is als het voegsel tussen de bakstenen, het houdt de bakstenen bij elkaar en daarmee het gebouw staande. De stenen zelf kunnen dat niet.

Kijk op de website www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl om te kijken hoe je a.s. zaterdag, de actiedag tegen de onbezonnen bezuinigen op cultuur, in je eigen omgeving ‘mee kan schreeuwen’.

Laatste ontwikkelingen behoud boogbrug bij Vianen

In januari van dit jaar heeft de Stichting Boogbrug Vianen bij de gemeenten Vianen en Nieuwegein een aanvraag ingediend om de boogbrug aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Van beide gemeenten kreeg de stichting een afwijzing. De argumentatie die zij gebruikten was aanleiding om tegen beide besluiten in bezwaar te gaan.

‘De Stichting Boogbrug Vianen heeft zich ingezet voor het behouden van de twaalf bruggen over de grote rivieren die gebouwd zijn in het kader van het Rijkswegenplan 1927, en het onder de aandacht brengen van de waarden en de schoonheid van deze bruggen; voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Informatie over de Stichting Boogbrug Vianen

Aanvraag tot gemeentelijk Monument (PDF)

Bezwaar Stichting Boogbrug Vianen (PDF)

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream