Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Leuk op het web’ Category

Mijnbouwobjecten en kennis van koempels online verzameld

Op vrijdag 7 december 2012 om 14.00 uur wordt in Discovery Center Continium te Kerkrade de Mijnbouw Collectie Limburg online gelanceerd.
38 jaar geleden is de laatste Nederlandse mijn gesloten. Het aantal personen dat voor een staatsmijn of een particuliere Nederlandse mijn heeft gewerkt, wordt steeds kleiner en daarmee verdwijnt ook de kennis van het vak.

In het kader van het project Mijn Verleden, Mijn Toekomst heeft het Continium met verschillende partners het afgelopen jaar gewerkt aan het samenbrengen van alle in Limburg aanwezige mijnbouwcollectie gekoppeld aan de kennis van voormalig mijnwerkers. Via www.demijnen.nl is vanaf 7 december deze Mijnbouw Collectie Limburg online te bezoeken.

De objecten die in de Mijnbouw Collectie zijn opgenomen bevinden zich in de museumcollecties van het Continium, Museum het Domein (Sittard), het Nederlands Mijnmuseum (Heerlen) en de Steenkolenmijn Valkenburg. Naast de objectinformatie is op de website allerlei achtergrondinformatie te vinden, zoals de scholing van mijnwerkers, het proces van de kolenwinning, het levensverhaal van Sint Barbara en de geschiedenis van de twaalf Limburgse mijnen.

Bij het registreren en documenteren van de collecties is vakspecifieke kennis van voormalige mijnwerkers gecombineerd met de expertise en infrastructuur van de betrokken musea. Zo is er voor aanvang van het registreren op initiatief van het Continium een viertal workshops verzorgd over documentatie en registratie van mijnbouwrelicten. Ook is er tijdens het project samen met voormalige mijnwerkers goed gekeken naar het juiste jargon dat de mijnwerkers ondergronds voor de diverse materialen gebruikten. Ondergronds werden voor sommige gebruiksvoorwerpen wel drie of vier verschillende termen gebruikt. Moet een ondersteuning nu een stut, een stempel of een stijl worden genoemd? Is het een stijlentrekker of noemen we het een Sylvester? Het resultaat is de digitale ontsluiting van Mijnbouw Collectie Limburg (MCL), die de mijnbouwhistorie van Limburg voor jong en oud toegankelijk maakt. Meer informatie is vanaf vrijdagmiddag 7 december 2012 te vinden op www.demijnen.nl.

De lancering van de Mijnbouw Collectie Limburg is onderdeel van het MijnFestijn, een twee weken durende festijn waarin van 30 november tot en met 14 december 2012 het mijnverleden op verschillende manieren gevierd en herdacht wordt. Het MijnFestijn wordt op 14 december afgesloten met cultuur en dance tijdens de MijnNacht. Meer informatie: www.mvmt.nl.

Interessant nieuw blog over staalindustrie

Onlangs is er een nieuw (engelstalig) weblog over staalindustrie gelanceerd, met veel prachtig fotomateriaal www.steel-industry.org.

Een bezoek meer dan waard!

En bezoek dan ook eens de website van Viktor Macha (www.viktormacha.com), die bovengenoemd weblog mede heeft opgezet.

Filmpje over de Melkfabriek in Hilversum

Dudok Wonen heeft enige tijd geleden een filmpje online gezet over de melkfabriek in Hilversum, waarin ik zelf schitter als industrieel erfgoed kenner.

Bekijk het filmpje

Meer info over Industrieel Erfgoed in Hilversum op : hilversum.industriecultuur.nl

 

 

Onder het motto ‘erfgoed is van ons allemaal’ zijn er door Dudok Wonen tien filmpjes gemaakt over bijzondere gebouwen, die zij in eigendom hebben.
Tien iconen, allemaal van architectonische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische betekenis. Ze staan symbool voor het mooie culturele erfgoed in onze omgeving.

 

De Melkfabriek aan de Larenseweg is in 1956 gebouwd naar het ontwerp van het architectentrio Breebaart, Martens & Kramer. Het is een mooi voorbeeld van industriële architectuur van de wederopbouwjaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. De zuivelfabriek bestond uit kantoren en een productiehal met lichtinval door de bogen met ramen in de daken van het gebouw. Inmiddels wordt de Melkfabriek verbouwd tot een uniek complex voor wonen, werken en leren. Door de herbestemming blijft dit monument ook voor de toekomst behouden.

Boekje ‘Eerste Hulp Bij e-Onderzoek’

Door de explosieve toename van digitale archieven is een revolutie gaande in de geschiedschrijving.
Nooit eerder waren zo veel bronnen zo makkelijk te raadplegen. Taalhistoricus Ewoud Sanders maakte hiervoor een zoekgids, omdat deze nieuwe ontwikkeling aan veel historici voorbij lijkt te gaan.

Lees het nieuwsbericht op de website van /geschiedenis.

Eerste Hulp Bij e-Onderzoek is een gezamenlijke uitgave van de universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek. Voor geïnteresseerden is een exemplaar af te halen bij de balie van de Koninklijke Bibliotheek vanaf 5 september.

Download de tekst als pdf

 

Bekijk het filmpje uitwisseling van fotografiestudenten uit Den Bosch en Leuven

Bekijk het filmpje met het eindresultaat van het industrieel erfgoedproject dat BrIE (Brabants Industrieel Erfgoed) organiseerde voor fotografiestudenten uit Leuven en Den Bosch van april jongstleden.

http://www.youtube.com/watch?v=JeILoQTMORg

Uitwisseling fotografiestudenten in Leuven 8 april 2011

“Op 8 april jongstleden stond de tweede uitwisseling van fotografiestudenten uit Den Bosch en Leuven op het programma. Samen met haar Belgische partner het SIWE, Steunpunt Industrieel Wetenschappelijk Erfgoed, organiseerde de BrIE (Brabants Industrieel Erfgoed) een wandeling langs verschillende industrieel erfgoedobjecten.”

Lees over deze uitwisseling

Bekijk het filmpje van de eerste bijeenkomst in Den Bosch

 

Filmpjes Mobiel Erfgoed

Deze week staan er weer allerlei leuke filmpjes over de auto op het Geschiedenis Kanaal

Onder het motto ‘Polygoon en de auto / De heilige koe vanaf 1922 op film‘ zijn er diverse filmpjes over de automobiel bij elkaar gebracht.

‘De auto is voor het Polygoonjournaal altijd een favoriet onderwerp geweest. Al in 1922 werd veel aandacht aan het toen nog nieuwe vervoermiddel besteed. Vooral rally’s waren populair. De aankomst van de deelnemers aan de “bezuinigheids-autorit” Berlijn-Amsterdam op 12 juli 1922 was een gebeurtenis waar de pers massaal op af kwam.’

‘De auto als heilige koe kent eveneens een lange geschiedenis. In 1930 filmde Polygoon de zegening van auto’s door een pastoor.’

Daarnaast zijn er diverse webpagina’s waar de geschiedenis van de automobiel ter sprake komt

Algemene informatie over Mobiel Erfgoed op www.mobiel-erfgoed.nl

Website over de de vroege industriële productie van ijzer rond 1800

Af en toe kom ik op Internet een website tegen die ik nog niet kende (of wat ik alweer vergeten was?). Zo’n website is www.early-birthplaces.eu over de geboorteplaatsen van de Europese industriële cultuur!

Vijf musea, gewijd aan de geschiedenis van de industrie, uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen en Spanje werkten samen om inzicht te geven in het begin van de industrialisering met als voorbeeld de vroege industriële productie van ijzer rond 1800.

Op deze website kan je alles te weten komen over hoogoven technologie in de Europese landen rond 1800. Er is ook een mogelijkheid zelf de hoogoven te bedienen in een simpel spel.

Verkiezing van het mooiste industriële pand in Deventer

Terwijl in Hilversum de bevolking werd opgeroepen te stemmen voor een architectuurprijs, waarbij de meeste voorgedragen panden het noemen niet eens waard waren, kan er in Deventer tenminste gekozen worden uit het robuust industrieel verleden bij de verkiezing van het mooiste industriële pand in Deventer.

Je kan kijken en (tot 15 april) stemmen op de website van het Deventer Dagblad (De Stentor).

Meer informatie over het industrieel erfgoed in Deventer op de website van de SIED (Stichting Industrieel Erfgoed Deventer). Tot 15 april kan gestemd worden.

Stemadvies 🙂 : (gefotografeerd vanaf het water op de dag van het Havenkwartier zondag 20 maart j.l.

Fabriek Bussink Deventer

Textielhistorische Bijdragen nu online beschikbaar

Bij toeval ontdekte ik, dat de uitgaven van de ‘Textielhistorische Bijdragen’, het periodiek dat sinds 1960 wordt uitgegeven door de Stichting Textielgeschiedenis, digitaal beschikbaar zijn op de website van het Historisch Centrum Overijssel
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ‘Textielhistorische Bijdragen’ in 2010 zijn alle voorgaande jaargangen gedigitaliseerd.

Bekijk het overzicht van de ‘Textielhistorische Bijdragen’

‘Monumenten in Nederland’ gedigitaliseerd

De enkele jaren geleden uitgegeven serie ‘Monumenten in Nederland’ is sinds kort digitaal raadpleegbaar en downloadbaar.
Leuk om je digitale bibliotheek uit te breiden met deze 12 delen, waarin 55.000 rijksmonumenten en 2500 dorpen en steden staan beschreven.

Zie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream