Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Herontwikkeling’ Category

Online Publicatie : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.

Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistoriesDe vele keren dat ik bij politici op onbegrip stuitte over een bepaald cultuurhistorisch fenomeen, wat ‘zij’ niet kenden en ‘wij’ bij hen onder de aandacht wilden brengen, het liefst nog voor dat er door allerlei al in gang gezette plannen, geen houden meer aan was.

Menigmaal heb ik verzucht hoe triest het ontbreken van (cultuur)historische kennis bij ambtenaren en politici is, maar hoe triester het is, als zijn hardnekkig blijven weigeren om gebruik te maken van de in onze stad (of dorp, zoals de originele Hilversummers blijven zeggen) aanwezige kennis, bij burgers, bijvoorbeeld verenigd in de historische vereniging ter plaatse.

Sinds ik eind 2006 dit inspirerende, te boek gestelde, proefschrift “Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories.” van Martijn Duineveld onder ogen kreeg, voelde ik me gesteund, door het feit dat ik niet slechts een eigenaardige roepende in de woestijn was, maar dat ik nu ook de ambtenaren en politici attent kon maken dat ik niet zomaar zelf verzonnen had, maar dat ook elders op het belang gewezen werd op het belang bij de burgers aanwezige (cultuur)historische kennis te gebruiken bij het opstellen van beleidsplannen.

Het boek kan je downloaden via : Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan. Over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories (PDF)

Een recentere uitgave van Martijn Duineveld is ‘Burgers en hun landschap – Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’, wat te downloaden is via : Bboek-burgers-en-hun-landschap – Martijn Duineveld

Burgers en hun landschap - Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream