Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Bibliotheek’ Category

Publicaties ‘Docomomo’

Titelblad recomomo 2Ik stuitte bij toeval op de volgende te downloaden publicaties op de website van Docomomo.
(De stichting DOCOMOMO Nederland is een werkgroep van de internationale non profit organisatie voor het DOcumenteren en COnserveren van gebouwen en stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van de MOdern MOvement)

  • ‘Recomomo – Hoe echt is namaak, hoe dierbaar het origineel’ met daarin artikelen over het reconstrueren van (modern) erfgoed. www.docomomo.nl/upload/files/20110520_recomomo_web_1.pdf (PDF)
  • Nieuwsbrief Docomomo 13 : ‘De Fabriek’.
    “Thema van deze nieuwsbrief is De Fabriek. Het verbeteren van het lot van de arbeider was een van de grote ambities van de moderne beweging. Dit uitte zich vooral in het streven naar een betere woning en woonomgeving. Maar hoe zat het met de werkomgeving, en was men eigenlijk wel bezig met de arbeid zelf?”
    www.docomomo.nl/upload/files/nieuwsbrief_docomomo_nl13.pdf

Online Publicatie : Publicaties Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)

PIE_Buiten_Bedrijf_deel_1_Tricotfabriek_Winterswijk_(Voorkant)

Uitgave ‘Buiten Bedrijf’ Projectbureau Industrieel Erfgoed

Sinds gisteren zijn de indertijd door het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) uitgegeven publicaties online beschikbaar op de website van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).
Het gaat om de zogenaamde Brancherapporten, alsmede de uitgaven uit de serie ‘Buiten Bedrijf’ en ‘In Bedrijf’.

PIE_Brancherapport_Voorkant

Branche rapport Projectbureau Industrieel Erfgoed

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het voormalige ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.
Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam ‘Druk op de ketel’.
Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was. Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.
PIE initieerde o.a. ”Het jaar  van het industrieel erfgoed” in 1996. Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het ‘Industrieel Erfgoed’ van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

 

Online Publicatie : Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding,

Historische Sluizen en Stuwen

Het boek “Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding” (PDF) van G.J. Arends is te downloaden op de website van de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland.

Voor meer informatie over historische sluizen en stuwen kan je terecht op de website van de stichting “Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) : www.sluizenenstuwen.nl
Deze stichting wil de kennis over sluizen en stuwen in Nederland bevorderen en zet zich in voor de instandhouding van cultuurhistorisch belangrijke sluizen en stuwen.

Op deze website vind je ook informatie over het aanschaffen van bovenstaand boek of het boek “Sluizen en stuwen: de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940”.

Boek Sluizen en stuwen

De financiële puzzel van herbestemmen

(Uit de nieuwsbrief van het Nationaal Platform Herbestemming)

Frank Vehof en Arno Boon van BOEi hebben, met steun van het Nationaal Programma Herbestemming, een uitgebreide studie gemaakt van 25 herbestemmingsprojecten. Daaruit blijkt dat herbestemmen van monumentaal vastgoed in financiële zin geen sinecure is. In het artikel, maar ook in de achterliggende projectbeschrijvingen, worden alle cijfers overzichtelijk en vergelijkbaar weergegeven. Verplichte kost voor alle vastgoeddeskundigen anno nu!

Bekijk het artikel ‘De financiële puzzel van herbestemmen’.

Dit artikel is een samenvatting van het onderzoek. Download de volledige versie (PDF), inclusief diverse grafieken en beschrijvingen van voorbeelden.

Publicatie “Een toekomst voor watertorens”

Iedere categorie monumenten kent haar eigen specifieke eisen voor gebruik en hergebruik. In de serie Een toekomst voor geeft de Rijksdienst uitgangspunten en praktische tips voor het herbestemmen en het in stand houden van een aantal van deze categorieën.

In de reeks over herbestemming van monumenten publiceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handreiking “Een toekomst voor watertorens”.
Sinds de jaren ’70 van de twintigste eeuw hebben veel watertorens in ons land hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe bestemmingen en een duurzame invulling voor deze gebouwen vragen om flinke aanpassingen.
Deze brochure helpt om een balans te vinden tussen behoud van het monumentale karakter en een duurzame, nieuwe invulling.

Download “Een toekomst voor watertorens“.

 

Boekje ‘Eerste Hulp Bij e-Onderzoek’

Door de explosieve toename van digitale archieven is een revolutie gaande in de geschiedschrijving.
Nooit eerder waren zo veel bronnen zo makkelijk te raadplegen. Taalhistoricus Ewoud Sanders maakte hiervoor een zoekgids, omdat deze nieuwe ontwikkeling aan veel historici voorbij lijkt te gaan.

Lees het nieuwsbericht op de website van /geschiedenis.

Eerste Hulp Bij e-Onderzoek is een gezamenlijke uitgave van de universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek. Voor geïnteresseerden is een exemplaar af te halen bij de balie van de Koninklijke Bibliotheek vanaf 5 september.

Download de tekst als pdf

 

Indrukwekkende film Workingman’s Death (DVD)

 

Workingman’s death

Afgelopen weekend heb ik in Duitsland de DVD ‘Workingman’s Death’ gekocht, een film over ‘Werk in de 21e eeuw’ van Michael Glawogger.

Een indrukwekkend beeld van arbeid, zoals wij dat kennen uit de tijd van de industriële revolutie, maar dus heden ten dage elders in de wereld nog realiteit is.
Er worden levensgevaarlijke, vuile en fysiek uitputtende beroepen geportretteerd. Chinese staalarbeiders, mijnwerkers in Oekraïne, vleesverwerkers in Nigeria en Indonesische sulfurontginners.
Ontluisterende beelden, die aantonen dat zware handarbeid niet is verdwenen, maar voor ons westerlingen gewoon onzichtbaar is?
(Zie ook de Nederlandse vertaling “Un-Kulturhauptstadt RUHR 2010 : Vernietiging van het Cultureel Erfgoed door de „Culturele Hoofdstad van Europa – RUHR 2010” (PDF) van het Duitse artikel van Harald Finster “Un-Kulturhauptstadt RUHR 2010“).
In de Oekraïne zijn de oude mijnen (door de voorwaarden van de EU) gesloten en laten de mensen zonder werk en inkomsten achter, zodat deze in illegale mijnen proberen nog wat kolen te delven.
In Indonesië werken mensen tussen de zwaveldampen, in Nigeria worden mensen geconfronteerd met leeuwen in een openlucht slachthuis, in Pakistan wordt een enorme olietanker in stukken geknipt en Chinese staalarbeiders in de hoop voor een glorieuze toekomst.

Zie ook :

Textielhistorische Bijdragen nu online beschikbaar

Bij toeval ontdekte ik, dat de uitgaven van de ‘Textielhistorische Bijdragen’, het periodiek dat sinds 1960 wordt uitgegeven door de Stichting Textielgeschiedenis, digitaal beschikbaar zijn op de website van het Historisch Centrum Overijssel
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de ‘Textielhistorische Bijdragen’ in 2010 zijn alle voorgaande jaargangen gedigitaliseerd.

Bekijk het overzicht van de ‘Textielhistorische Bijdragen’

DVD ‘Nederland Toen – Industrie’ voor € 9,00 (en meer leuks)

Deze week de DVD ‘Nederland Toen – Industrie’aangeschaft, voor slecht € 9,00 op de website van Nostalgienet

De DVD bevat allerlei industriefilmpjes (diverse daarvan komen van videobanden, die ik al heb, maar op DVD is toch wel weer makkelijk) en geeft een indruk van de industrie in Nederland vanaf de jaren tien tot en met de jaren zeventig van de 2oe eeuw.

“Van schitterende stille beelden van het Rotterdamse havenbedrijf uit de jaren tien en de Philips-gloeilampenfabriek in de jaren twintig, via een film over de Hoogovens uit de jaren veertig en archiefbeeld van het ondergrondse leven in de Limburgse mijnen in de jaren vijftig, naar de moderne industrieën uit de jaren zestig en zeventig”

Lees de rest van het artikel »

Mooi Fotoboek : Man & Machine

Boek Man & Machine

Gisteren bij ‘De Slegte’ het fotoboek ‘Man & Machine’ gekocht, een lijvig boek van 636 pagina’s, volmet foto’s van allerlei industrieën en industriële producten. Voor de liefhebber een aanrader.

Het boek kost : € 39,95.

Je kan een preview zien van het boek op de website van de uitgever : http://www.frechmann.com/photography/man-machine/pages/

Translate this page
    Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream