Zoek
Berichten Archief

Archive for the ‘Gasfabriek’ Category

Entreegebouw Gasfabriek Hilversum gesloopt

Onlangs is het laatste gebouw van de gasfabriek in Hilversum gesloopt, ondanks pogingen in het verleden dat te voorkomen.

Daarmee begaat Hilversum weer een historische vergissing, zoals de sloop eind jaren 90 van de fabrieksschoorsteen van de NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek, de voorloper van de omroep, waar Hilversum zijn identiteit aan ontleent).

Hilversum is trots op zijn arbeiderswijken van Dudok, maar wist alle herinneringen uit van de plekken, waar deze mensen te werk gingen.

Een verslag van het hele traject van mijn pogingen (samen met de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk) om tenminste één pandje van de gasfabriek te redden staat nog op mijn planning.

Zie ook :

– foto’s van de sloop, die ik onlangs genomen heb

Informatie over de gasfabriek in Hilversum

In Hilversum weer geen aandacht voor ‘De toekomst van je (industrieel) verleden’

Gasmunt HilversumEnkele weken geleden is de beslissing gevallen een sloopvergunning aan te vragen voor het entreegebouw van de gasfabriek in Hilversum.

De week na de beslissing werd ik (namens de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) samen met mijn collega Roel Leenders van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk geïnterviewd door de lokale omroep van Hilversum. Omdat de gemeente geen haast maakte in te gaan op de uitnodiging van de omroep, om te reageren, heeft de daadwerkelijke uitzending een paar weken op zich laten wachten.
Maar deze week was het dan eindelijk zover.
Bekijk de uitzending van deze week (de reportage begint vanaf ca. 2 minuten)

 

Lees de rest van het artikel »

Entreegebouw gasfabriek in het nieuws

Naast de artikelen die in het actualiteiten-overzicht op deze website worden genoemd zijn er nog enkele verschenen in de afgelopen weken.

 • Artikel ‘Van Hilversum industriestad is nu niks meer terug te vinden‘ uit de Gooi- en Eemlander van 10 februari 2011 (PDF)
  N.B. Er staan twee citaten in die niet geheel correct zijn weergegeven. (Ik moet nog even de redactie aanschrijven, want helaas kan je nog steeds geen commentaar op de website van de G&E toevoegen.)
  ’Een beschamende bijeenkomst met een wethouder die inspraak van burgers beschouwt als iets wat erbij hoort.’ moet zijn ’Een beschamende bijeenkomst met een wethouder die inspraak van burgers beschouwt als iets wat er slechts bij hoort en niet als een wezenlijke bijdrage voor een beter resultaat’
   ,,Hilversum is alleen maar Dudok en media, terwijl die laatste er ook maar toevallig kwam”, was eigenlijk een ironische opmerking dat de gemeente Hilversum het doet voorkomen alsof de omroep zomaar ineens uit de lucht kwam vallen en van de oorsprong darvan, de N.S.F., alle sporen heeft uitgewist.
 • Artikel Entreegebouw Regev toch tegen de vlakte  uit de Gooi- en Eemlander van 10 februari 2011 (PDF)
 • Artikel ‘Geheim rapport Regevpand‘ uit de Gooi- en Eemlander van 04 februari 2011 (PDF)

Hilversum sloopt verder! Entreegebouw gasfabriek wordt gesloopt.

Namens het personeel en directie van de gemeentelijke gasfabriek van 1905, willen we het gemeentebestuur van 2011 bedanken voor het opruimen van de laatste herinnering aan ons, de mensen die Hilversum mede hebben opgebouwd tot wat het nu is.

(wordt vervolgd)

Pleidooi voor behoud entreegebouw gasfabriek Hilversum op lokale televisie

De afgelopen weken en de komende week (woensdag 9 februari volgt bespreking in de gemeenteraad) wordt er door mijzelf samen met de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk hard gewerkt om de gemeenteraad te bewegen niet in te stemmen met de sloop van het entreegebouw van de voormalige gasfabriek in Hilversum. (Zie ook berichten elders op dit weblog)

O.a. door het geven van een interview voor de lokale televisie

Bekijk de uitzending van RTI met het pleidooi voor behoud van het entreegebouw van de gasfabriek op YouTube. (item begint op ca. 12:00)

rti interview frank

Frank Welgemoed
rti interview roel

Roel Leenders

 

 

 

Gasfabriek Hilversum (Inleiding)

gasfabriek_luchtfoto

Luchtfoto gasfabriek Hilversum

Stand van zaken Januari 2011

Aanvraag afgifte sloopvergunning uitgesteld!

Zie de rubriek Gasfabriek/Actualiteit

Stand van zaken Juni 2007

Achtergrond

plattegrond villa industria

Plattegrond Villa Industria

Inmiddels bijna 3 jaar geleden werden de plannen voor de nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd aan het publiek, middels een wedstrijd voor projectontwikkelaars. Uitgangspunt daarbij was aandacht te besteden aan het industrieel verleden van deze plek.

Een positieve ontwikkeling, omdat Hilversum tot dan toe niet veel aandacht aan dat industrieel verleden had besteed.
Wel worden de arbeiderswijken van Dudok gekoesterd, maar wat die arbeiders hier eigenlijk deden, dat is niet zo belangrijk blijkbaar.

Nadat het ontwerp van Proper Stok, zowel door de gemeente als door de inwoners als beste werd uitgekozen, juist omdat deze het meeste invulling gaf aan het industriële karakter van het terrein, blijkt bij één van de eerste rekensessies het enige oude pand dat zou blijven staan, snel te zijn weggestreept.
Later zou de gemeente zelfs nog zeggen dat met louter nieuwbouw de cultuurhistorie ook in ere wordt gehouden.
Daarmee staan ze in Nederland toch echt alleen.

Bezwaar

Tegen het bestemmingsplan is bezwaar gemaakt door de Historische Vereniging Albertus Perk (in samenwerking met de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) en Bond Heemschut).
Dit bezwaar is door de gemeenteraad in zoverre gehonoreerd, dat zij de wethouder via een Motie heronderhandeling entreegebouw Regev opdracht heeft gegeven, conform de oorspronkelijke intenties van het plan, met de projectontwikkelaar te zoeken naar alternatieven voor behoud van het entreegebouw.
In afwachting daarvan hebben de protesterende partijen in ieder geval hun bezwaar bij de Provinciale Staten neergelegd.
Daar zijn ze gehoord en het wachten is op de uitspraak.
Inmiddels heeft ook een eerste gesprek plaatsgevonden met de gemeentelijke projectleider en een vertegenwoordiger van Proper Stok.

Zie Verslag Commissie Stad 19 december 2006

Sloop

Onlangs is de bebouwing tussen het entreegebouw en de Dudokvilla aan de Kleine Drift gesloopt.
Tegen sloop van deze industriële bebouwing is indertijd geen bezwaar gemaakt, juist in de veronderstelling dat met behoud van het entreegebouw al het maximaal haalbare behouden zou kunnen worden. Nu blijkt dat de tactiek, die bijvoorbeeld het Cuypersgenootschap vaak volgt, door direct voor alle panden bescherming aan te vragen, waarschijnlijk toch de enige is, waar bestuurders naar luisteren. Met deze tactiek komt vaak het onderhandelingsproces onder grote spanning te staan, maar blijkbaar is het nodig.

Communicatie

Dat Hilversum, wat betreft de communicatie met de burgers bepaald niet de schoonheidsprijs verdient, heeft zelfs al landelijke aandacht gekregen. Er werd o.a. in het blad Binnenlands Bestuur een artikel getiteld “Klachtenregen in Hilversum”, waarin gemeld wordt dat een deel van de Hilversumse burgerij zich ‘onbegrepen, belogen en bedrogen’ voelt. (Artikel niet meer online aanwezig)
Ook in onze Gooi en Eemlander stond een artikel over dit onderwerp ‘Gemeente Hilversum is kind aan huis bij rechtbank en Raad van State’ (Artikel niet meer online aanwezig)

Ook een vreemde vorm van communicatie is de recente presentatie van het het architectenbureau, dat het plan ontworpen heeft (Meccano) op een discussiebijeenkomst op 4 juni 2007 in het museum Hilversum, waar zij nog altijd spreekt over het entreegebouw als één van de drie dragers van het hele plan.
Wie is er hier nou gek!

Zie mijn verslag van deze bijeenkomst op deze website.


vrijdag 11 november 2005. Villa Industria (REGEV) nu definitief van start! (Van de website van de PvdA Hilversum)

Afgelopen woensdagavond besloot de Raad in grote meerderheid dat er nu echt groen licht is om van het voormalige gasfabrieksterrein REGEV een nieuwe woonwijk te maken. In 2009 zullen in ’Villa Industria’ de eerste huizen worden opgeleverd.

Voor het zover is zal een grootschalige sanering van de vervuilde grond moeten plaatshebben, gevolgd door gefaseerde nieuwbouw van ruim 300 woningen.

Daarnaast wordt een nieuwe sporthal gebouwd, bovenop het huidige zwembad De Lieberg.
Vanuit het de exploitatie van de REGEV komt een miljoen euro beschikbaar voor het opknappen van het bad.

Entreegebouw nog steeds één van de drie dragers van het plan Villa Industria

Voor architectenbureau Meccanoo is het entreegebouw nog altijd één van de drie dragers voor hun ontwerp voor het voormalige gasfabriekterrein.
Dat was de zeer opmerkelijke constatering op het tweede architectuur debat, dat 4 juni 2007 werd gehouden in museum Hilversum.

Enerzijds is het verbijsterend, dat de spreekster van Meccanoo blijkbaar niet weet (of wil weten), dat het entreegebouw inmiddels al door de gemeente en de ontwikkelaar uit hun plan is weggecijferd.
Anderzijds bewijst het ten overvloede, dat de peilers van het ontwerp, waarop zowel de burger als de politiek het plan als beste gewaardeerd heeft, niet van blijvend belang zijn gebleken.

Na de winst van de wedstrijd blijkt het mogelijk om het ontwerp nog aan te passen, waarmee de wedstrijd (en op zo’n manier elke wedstrijd) eigenlijk een wassen neus is gebleken en misschien zelfs eigenlijk ongeldig verklaard moet worden.

Op deze bijeenkomst sprak ook de commercieel directeur van Proper Stok. Hij blijft bij elke gelegenheid roepen, dat de aandacht (voor behoud van) het entreegebouw pas iets van de laatste tijd is.
Zo’n opmerking (door hem ook al gebezigd tijdens het onlangs gehouden Symposion ‘Hilversum tuinstad in ontwikkeling’) wekt bij toehoorders, die wél op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van de achterliggende jaren nogal wat irritatie op.
Hij geeft daarmee niet alleen blijk niet op de hoogte te zijn van het verleden, maar wroet daarmee nog eens extra in het oud zeer van de gebrekkige interactie tussen de gemeente en de particuliere belangenbehartigers.
Maar zijn opmerking is ook vreemd gezien de presentatie van Proper Stok aan het begin van het traject, waar zij juist ook het entreegebouw prominent portretteerden.

Proper Stok geeft aan bij (andere) projecten veel aan cultuurhistorie te doen, soms zelf meer dan een gemeente in eerste instantie zelf wil!
Maar hoe kan het dan, dat je als cultuurhistorisch verantwoorde ontwikkelaar één (door Meccano genoemde) drager van het ontwerp, zo maar geruisloos laat verdwijnen.
Op de vraag waarom hij zich niet meer heeft ingezet voor behoud van het entreegebouw, komt niet echt een antwoord.
Een vaag ‘ik heb nooit begrepen dat (voor de gemeente) het entreegebouw zo belangrijk was’ toont in ieder geval aan waar de schoen wringt. De gemeente wil gewoon niet..

Ook looft hij de goede communicatie vanuit de gemeente naar betrokkenen en de omgeving.
Daarbij leeft hij ook op een ander planeet, want de ervaring van de webmaster van deze website is echt anders.
Toen hij drie jaar geleden deze website bouwde, kostte het hem al flink wat moeite informatie en documenten van de gemeente te krijgen. De vraag aan de projectleidster om hem op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, juist ook voor een open communicatie naar de burger toe, bleek tegen dovemansoren gesteld. Zoals zo vaak communiceert men liever alleen!
Als je niet aan voorlichting doet heb je ook geen last van de burger lijkt het credo van de gemeente Hilversum.

Ik weet wel dat een commercieel ingesteld iemand het liefst mooie plaatjes tevoorschijn tovert, maar enige realiteitszin maakt het samen praten over de toekomst toch wat eenvoudiger.

Er werd op deze bijeenkomst ook gesproken over Culturele Planologie. Zoals ook op een recente bijeenkomst over dit onderwerp in museum Hilversum bleek, wordt daarbij al snel alleen maar aan ‘Kunst’ gedacht. Een kunstenaar is nu door de gemeente aangewezen om zich te buigen over een kunstwerk o.i.d. op het terrein.
Ik weet het niet hoor, maar ‘Culturele Planologie’ bevat volgens mij twee woorden, waarvan men in Hilversum blijkbaar niet weet wat het is. Cultuur is breder dan kunst alleen en heeft ook te maken met cultuurhistorie. En Planologie is volgens mij iets wat je van te voren doet en niet achteraf.

Het was een leuk debat, een goed initiatief van het museum, maar het stemt niet hoopvol.

Translate this page
  Translate to:

Meer Virtuele Fabriek
Industrieel Erfgoed en Kunst
Virtuele Fabriek op Flickr
www.flickr.com
Virtuele Fabriek's items Go to Virtuele Fabriek's photostream